Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu  nás pozýva zasvätiť sa Kristovi skrze Máriu, ktorá nás odovzdá Ježišovmu Srdcu. Pretože  Ježišovo Srdce by od nás toľko neobsiahlo, preto naše dary sa stávajú cennejšími prostredníctvom  Panny Márie, ktorú Boh zvlášť k tomu povolal. Mária nás i naše skutky očisťuje, ozdobuje a poskytuje náhradu za naše chyby a nedokonalosti.
Táto novéna trvá 33-dní, kde sú ku každému dňu pridané modlitby a rozjímanie na daný deň. Aj sv. Ján Pavol II. sa denne zasvätcoval Ježišovi skrze Máriu cez túto novénu.

Pre používanie na mobilných telefónoch si k novéne

treba siahnuť aj tuto aplikácia.