Pastoračné centrum

Pastoračné centrum  zasvätené sv. Nazaretskej rodine stojí hneď vedľa farskej budovy.

Služba upratovania

Pravidelné aktivity

Po stretnutí skontrolovať