Vysviacka 8 novokňazov z Oravy pred 25 rokmi v Tvrdošíne

Pred 25-rokmi 21. júna 1997 bola sobota. V Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, za účasti približne 60-tky kňazov a tisícok veriacich, sledujúcich veľkolepú slávnosť  v chráme z televíznej steny umiestnenej na námestí, vysvätil 8-mich oravských diakonov na kňazov. Boli medzi nimi dvaja Tvrdošínčania – František Trstenský a Martin Jurči, ďalej Ján Rusnák z Oravskej Polhory, Dušan Kubica z Hladovky, Jaroslav Majda z Beňadova, Ján Polťák zo Zákamenného, Pavol Vaňovský z Lomnej a Peter Žofiak zo Zábiedova.

Vtedajší vicerektor Kňazského seminára Mons. Štefan Sečka najprv odporučil biskupovi vysvätenie diakonov. Nato sa biskup opýtal: Sú súci? Keď odznela kladná odpoveď, začal sa akt svätenia, počas ktorého si, okrem iného, diakoni ľahli tvárou na zem a všetci účastníci slávnosti počas sv. omše spievali Litánie k všetkým svätým. V rámci ceremónie vysviacky sa biskup prihovoril ku každému jednotlivo: „Prijmi obetné dary Ducha Svätého a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho Kríža.“

V homílii svätiteľ adresoval novokňazom ako nasledovníkom sv. Pavla zvestovať Božiemu ľudu Krista ukrižovaného.

***

Bol utorok 21. júna 2022. V Kostole Najsvätejšej Trojice, za účasti stoviek veriacich bola slávnostná sv. omša. Celebroval ju Mons. Andrej Imrich, koncelebrantmi boli siedmi kňazi. Tí, ktorí v tvrdošínskom chráme 21. júna pred 25-rokmi prijali sviatosť kňazstva. Otec biskup kázal veľmi podobne o poslaní kňazov, ktorí majú byť Božiemu ľudu dobrými, starostlivými pastiermi a pomocníkmi na ceste spásy. Ale dodnes možno i v ďalších prítomných na tejto sv. omši okrem iného z tejto kázne rezonuje tiež takáto parafrázovaná veta: Aj každý človek sám sa musí snažiť o svoju spásu, lebo mama, ani babka ťa do neba nedostanú, o to sa musíš usilovať ty sám!

V roku 1997 prijali kňazskú vysviacku, okrem spomínaných 8-mich kňazov, tiež 21. júna, z rúk biskupa Mons. Františka Tondru v Spišskej Kapitule ešte ďalší dvaja Oravci – Ondrej Borsík a Marek Urban. Oravci tak tvorili takmer tretinu všetkých vysvätených novokňazov (34) v rámci Spišskej diecézy v roku 1997. Na novokňazov (nielen pre Oravu) to bol zaiste plodný rok.

Titulná strana novín Naša Orava