S menom Anna 2 kostoly a 222 žien

Zrejme by sme museli prácne hľadať na Slovensku farnosť, kde sa na počesť jedného svätca slávia hneď dve odpustové slávnosti. V Tvrdošíne je to realita – na sviatok sv. Anny.  Mesto Tvrdošín má totiž dva kostoly, zasvätené matke Panny Márie – v Oraviciach (kostolík postavený v rokoch 1817 – 1820) a na sídlisku Medvedzie  (1923). A tak sa v Oraviciach aj tohto roku konala odpustová slávnosť sv. Anny, spolu s ďalším bohatým programom – pred termínom toto sviatku Anny v kalendári (v nedeľu 24. júla), na Medvedzí sa zas na odpustovej slávnosti pred Kostolíkom sv. Anny za daždivého počasia zhromaždili veriaci v nedeľu 31. júla. Sv. omšu celebroval vdp. kaplán Pavol, ktorý v homílii vyzdvihol príklad výchovy Panny Márie sv. Joachimom a sv. Annou a zdôraznil tri atribúty výchovy detí v rodine – až do veku dospelosti: mať pre deti čas, dôležitosť osobného príkladu a tretím, najdôležitejším je výchova v Božom duchu.

O tom, že sv. Annu majú veriaci v Tvrdošíne vo veľkej úcte a dôverujú jej orodovaniu, svedčia nielen odpustové slávnosti, ale aj ďalšie aktivity veriacich. V kostolíku na Medvedzí sa pred sviatkom sv. Anny modlili deviatnik – novénu k sv. Anne za rodiny našej farnosti a duchovné povolania, každý 2. piatok v mesiaci sa v tomto kostolíku koná celonočná adorácia pred Oltárnou sviatosťou za Svätého Otca, biskupov, kňazov, diakonov, bohoslovcov a nové kňazské a rehoľné povolania. V rámci Akčného leta, organizovaného OZ Misia mladých, sa zas v deň spomienky na sv. Joachima a Annu zúčastnili na sv. omši účastníci tohto denného tábora v Kostolíku sv. Anny v Oraviciach.

Prirodzenú úctu k sv. Anne potvrdzujú Tvrdošínčania aj tým, že meno Anna dávajú často pri krste svojim potomkom. V súčasnosti nosí meno Anna, (podľa informácií z evidencie obyvateľstva MsÚ) 222 žien a dievčat Tvrdošína (6 z nich má v krstnom liste toto meno ako druhé v poradí). 

Je potešujúce a chvályhodné, že prvenstvo v popularite medzi ženskou populáciou v Tvrdošíne má meno Mária.

Požehnanie z neba

Ako hovorí sv. František: „Počasie nie je nikdy zlé, len premenlivé“

Naše odpustové počasie však je veľmi dobré, veď Zem  i človek potrebuje vlahu, za ktorú sme sa v tieto dni sucha modlili.