Kňazi pochádzajúci od nás:

 Karol Pinďák:

narodený:      9.3.1950 v Štefanove nad Oravou

vysvätený:      8.6.1975 v Bratislave

zomrel:     13.10.2021

pochovaný : 16.10.2021 v Štefanove nad Oravou

Miloš Gazdík:

narodený:      8.1.1963

vysvätený:      18.6.1994 v Rožňave;

pôsobí:    v súčasnosti v Rožňavskej diecéze ako farár v Brezničke

Jozef Trstenský:

narodený:      16.1.1967 v Trstenej

vysvätený:      18.6.1994 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti  v Spišskej diecéze  ako farár v Liptovskej Lúžnej

Martin Jurči:

narodený:      13.2.1970 v Trstenej

vysvätený:      21.6.1997 v Tvrdošíne

pôsobí:      v súčasnosti  ako výpomocný duchovný v Zázrivej

František Trstenský:

narodený:      13.3.1973 v Trstenej

vysvätený:      21.6.1997 v Tvrdošíne

pôsobí:      v súčasnosti ako pedagóg v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí a dekan – farár v Kežmarku

Milan Ferenčík:

narodený:      8.5.1973 v Trstenej

vysvätený:      18.6.2000 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti v Spišskej diecéze ako farár v Čimhovej

Martin Bakoš:

narodený:      6.11.1977 v Trstenej

vysvätený:      15.6.2002 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti  v Spišskej diecéze ako farár v Oravskom Bielom Potoku

Marek Tomaga:      narodený: 26.5.1978 v Trstenej

vysvätený:      20.6.2009 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti  v Spišskej diecéze ako súdny vikár

Martin Taraj:

narodený:      24.1.1986 v Trstenej

vysvätený:      18.6.2011 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti ako prorektor KU v Ružomberku

Patrik Taraj:

narodený:      28.5.1987 v Trstenej

vysvätený:      16.6.2012 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti ako osobný tajomník spišského diecézneho administrátora

Andrej Adamčák:

narodený:      25.11.1981 v Trstenej

vysvätený:      14.6.2014 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti  v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Zákamenné

Pavol Gajdošík:   

narodený: 7.7.1978 v Trstenej

vysvätený:      13.6.2015 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Rakúsy

Jozef Kudlačák:      

vysvätený:      19.6.2021 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti na štúdiách

Andrej Bránický:      

vysvätený:      17.6.2023 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Námestovo

Pavol Gužiniak:      

vysvätený:      17.6.2023 v Spišskej Kapitule

pôsobí:      v súčasnosti v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Spišská Belá