Súčasní kňazi vo farnosti Tvrdošín

Farár:

2023 –     Róbert Tokár

Kapláni:

2022 –       Pavol Križian

      2023 –        Štefan Štellmach

Farári pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín do roku 1900

1559 – 1559           farár Šimon                                                                                                                   1718 – 1723           Stanislav Vilčák

1560 – 1560           farár Michal                                                                                                                  1723 – 1728           Martin Krištofi – z Orávky

1657 – 1657           farár Ján Kvasnivski – v Tvrdošíne a Trstenej                                                          1729 – 1738           Ondrej Utoš – zo Zábiedova

1660 – 1670           Sebestian Laura Czowitz – začal písať matriku                                                       1738 – 1755           ThDr. Adam Vilček

1672 – 1673           Ladislav Láni – paulínsky rehoľník                                                                             1755 – 1796           Pavol Bernolák – zo Slanice

1673 – 1679           Šebestian Laureanovič                                                                                               1796 – 1814           František Keczer

1679 – 1680           Stanislav Podsklanský                                                                                                1814 – 1816           Michal Karpinský

1680 – 1682           Ján Strižansky                                                                                                               1817 – 1833           Tomáš Andreansky 

1684 – 1685           Vojtech Joachimi                                                                                                          1833 – 1840           Jozef Fejerpataky        

1686 – 1697           Mikuláš Lužinsky                                                                                                          1840 – 1886           Michal Kristovčák

1697 – 1698           Peter Ludányi                                                                                                               1886 – 1900           Peter Viecha – spišský sídelný kanonik

1698 – 1718           Ján Samko                                                                                                                             

Farári pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín od roku 1900

1900 – 1931           Jozef Zoštiak – narodil sa 18.2.1869 v Dlhej nad Oravou a zomrel 17.4.1931 v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný. Od 25.3.1906 do 8.9.1908 bol pri ňom kaplánom Ján Vojtaššák,
neskorší spišský sídelný biskup.

1931 – 1932           Ján Slodička – predtým tu pôsobil ako kaplán v r. 1930 – 1931

1932 – 1946           Karol Kavčiarik – neskôr spišský sídelný kanonik zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.

1946 – 1947           Kornel Brtko – z Likavky, narodený v r. 1915, zomrel v r.2003 v rodnej Likavke, kde je aj pochovaný.

1947 – 1951           Jozef Mikuška – z Chlebníc, zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.

1951 – 1958           ThDr. Štefan Figura – z Čimhovej, zomrel v Čimhovej, kde je aj pochovaný.

1958 – 1961           Andrej Dominik Novotný – z rehole minoritov.

1961 – 1965           Štefan Luscoň – zo Sihelného, v rodisku je aj pochovaný.

1965 – 1971           ThDr. Jozef Kulla – z Trstenej, pochovaný je vo svojom rodisku v Trstenej.

1971 – 1983           Štefan Šmálik – kňaz, historik, prekladateľ, spisovateľ. V Tvrdošíne pôsobil najprv ako kaplán (od 19.2.1934 –17.7.1937),neskôr ako správca farnosti (1971– 1983). Zomrel v  Oravskom Bielom Potoku                                                                  21.12.1991 a pochovaný bol 24.12.1991 v Tvrdošíne.

1983 – 1987           Prof. ThDr. František Tondra – narodil sa 4.6.1936 v Spišských Vlachoch.Od roku 1989 do roku 2011 bol spišským diecéznym biskupom. Zomrel 3.5.2012 a pochovaný je na cintoríne
v Spišskej Kapitule.

1987 – 1991           Július Chalupa – narodil sa 8.1. 1950 v Chlebniciach. Zomrel 24.6.1991 v Tvrdošíne. Pochovaný je v rodných Chlebniciach.

1991 – 1995           Mgr. Marián Pánik – narodil sa 14.7.1953 v Trstenej. V súčasnosti je farárom v Babíne a dekanom Zákamenského dekanátu.

1995 – 2002           Ľudovít Frič – narodil sa 22.3.1957 v Liptovskom Mikuláši, pochádza z Partizánskej Ľupče. Zomrel 7.7.2012 a pochovaný je na cintoríne v rodnej Partizánskej Ľupči.

2002 – 2015           ThDr. ICLic. Ján Marhefka PhD.  – narodil sa 26.12.1967 v Kežmarku, pochádza z Reľova. V súčasnosti je farárom v  Lendaku. Zároveň pracuje ako sudca v Cirkevnom súde spišského biskupstva.

2015 –  2023                   ThLic. František Reguly – narodil sa 6.10.1968 v Trstenej, pochádza z Nižnej.V súčasnosti je farárom v  Krivej.

2023 –                              Róbert Tokár – pochádza z Krivej.

Kapláni pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín od roku 1900

1900 – 1900           Roman Grigely

1900 – 1906           Štefan Dudaško

1906 – 1908           Ján Vojtaššák

1908 – 1909           František Fehérpataky

1910 – 1914           Karol Machay

1914 – 1917           František Gallovič

1917 – 1917           Florián Fömöter

1917 – 1919           Ján Málik

1919 – 1920           Peter Matis

1920 – 1923           Valentín Vilkovský

1923 – 1927           Andrej Kovalský

1927 – 1930           Ján Balara

1930 – 1931           Ján Slodička

1933 – 1934           Štefan Zvada 

1934 – 1937           Štefan Šmálik 

1937 – 1939           Florián Janoštin

1939 – 1939           Mikuláš Fitt

1939 – 1940           Ján Prno

1940 – 1946           Kornel Brtko

1946 – 1948           František Žolondek

1948 – 1951           Alojz Pirožek

1954 – 1954          Jozef Kožár

1954 – 1955          Albín Ivák

1955 – 1955          Adolf Hrubec

1970 – 1971          František Bugaj

1971 – 1971          Anton Tatarko

1971 – 1979          Jozef Kaučiarik

1979 – 1981          Marcel Šiškovič

1981 – 1987          Ján Bernolák

1987 – 1989          Anton Tyrol

1989 – 1990          Ján Kekelák

1990 – 1991          Blažej Dibdiak

1991 – 1991          Jozef Šipoš

1991 – 1993          Ján Garaj

1993 – 1995          František Kočibal

1995 – 1997          Jozef Hagovský

Od roku 1997 sú dvaja kapláni vo farnosti

1997 – 1998           Pavol Vaňovský

1997 – 2000           Ján Rusnák

1998 – 2001           Jaroslav Kaník

2000 – 2002           Richard Ondáš

2001 – 2003           Jozef Kapina

2002 – 2002           Jaroslav Rusnák

2002 – 2006           Branislav Kožuch

2003 – 2004           Miroslav Rožek

2004 – 2006           Jozef Tomaga

2006 – 2007           Pavol Jurčaga

2006 – 2009           Miroslav Baloga

2007 – 2008           František Fudaly

2008 – 2009           Michal Janiga

2009 – 2010           Miloš Labaš

2009 – 2012           Tomáš Pavlikovský

2010 – 2011           Ján Grivalský

2011 – 2014           Peter Pincel

2012 – 2016           Rastislav Hanečák

2014 – 2016           František Janečko

2016 – 2019           Matúš Oravec

2016 – 2020           Martin Zummer

2019 – 2022           Jozef Dobrovič

2020 – 2023            František Perignát

2022 –                     Pavol Križian

2023 –                     Štefan Štellmach