Daruj 2% z dane 

Milí veriaci!

Aj tento rok máme možnosť zo svojej už zaplatenej dane štátu venovať 2% (3%) z tejto dane jednotlivým neziskovým organizáciám. O túto 2% (3%) daň sa uchádza asi 10.000 rôznych organizácií na celom území Slovenska. Medzi nimi sú aj organizácie Katolíckej cirkvi, ktoré sa uchádzajú o túto daň. V tomto bloku sú pre Vás pripravené webové odkazy na cirkevné organizácie, ktoré môžeme aj takýmto spôsobom podporiť. Pre uľahčenie Vám ponúkame tlačivá tiež v sakristii farského kostola v Tvrdošíne.Nebuďme ľahostajní k tomu, že sami môžeme rozhodnúť o osude našich peňazí. Podporme týmto aj naše katolícke organizácie

Základná škola Štefana Šmálika

Tlačívá si môžete stiahnuť na webovej stránke www.zssmalika.edupage.org

Diecézny katechický úrad Spišská Nová Ves

Tlačivá si môžete stiahnuť na webovej stránke www.dkuspis.sk

Spišská katolícka charita

Tlačivá si môžete stiahnuť na webovej stránke www.caritas.sk

UNITAS

Je nadácia Združenia kňazov Spišského biskupstva. Táto nadácia je určená pre pomoc starým a chorým kňazom Spišského biskupstva. Tlačivá si môžete stiahnuť na webovej stránke www.kapitula.sk pri odkaze 2%.

Svoj príspevok a podporu môžeme poukázať aj ďalším katolíckym organizáciam ak sú Rádio Lumen; Tv Lux; Biblické dielo; Komisia pre mládež Spišského biskupstva. Webové stránky týchto spomenutých organizácii nájde na našej titulnej stránke v odkaze kresťanské linky.

Vďaka za vašu podporu.