Kostoly

Vzácnou pamiatkou našej farnosti je

Drevený gotický kostol Všetkých svätých.

Kostol Najsvätejšej Trojice

  Do dnešnej podoby sa kostol začal stavať 25. 5. 1766. Stavbu dokončili r. 1770. Vysviacka kostola bola v deň Najsvätejšej Trojice 2. júna. Dnes je to trojloďový kostol s neskorobarokovým monumentálnym oltárom. Zásluhu na výstavbe má vtedajší farár Pavol Bernolák (strýko filológa Antona Bernoláka), ktorý bol rodákom zo Slanice. Ako farár pôsobil v Tvrdošíne v r. 1755-1796.

  Kostol potom vymaľoval Karol Mayer, tvrdošínsky maliar, ktorý svoje maľby signoval monogramom C. M. Ďalšie maľovanie kostola sa uskutočnilo v roku 1929. V roku 1900 po veľkom požiari kostola bola prestavaná aj veža, ktorá predtým bola cibuľovitého tvaru.

  Z rokov 1760 pochádza tiež farská budova vrátane pieskovcových ležiacich levov, ktoré boli umiestnené na vchodovej bráne. Dnes sú umiestnené pri kostole pred sakristiou. Z 2. polovice 18. storočia pochádza výklenok (nika) nad vchodom do sakristie s rodovou plastikou sv. Floriána. Taktiež z konca 18. storočia sú pieskovcové sochy svätého Jána Nepomuckého a Mariánsky stĺp. Sú umiestnené na nádvorí kostola zo severnej strany. Je to kamenárska práca z dielne rodiny Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka.

Sv. omše v tomto kostole sú: cez týždeň ráno o 6:15 a večer o 18:30. V sobotu ráno o 7:00. V nedeľu 7:00, 9:00, 11:00, 18:30.

Podrobný program sv. omší v tomto kostole nájdeš vo farských oznamoch.

DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

  Kostol Všetkých svätých v cintoríne pochádza z konca 15. storočia a v 17. storočí bol prestavaný do renesančného slohu. Je najstaršou zachovalou stavebnou pamiatkou mesta Tvrdošín. V interiéri sa nachádza renesančná kazateľnica z roku 1654 s postavami evanjelistov, dominantou kostola je barokový oltár z konca 17. storočia maľby apoštolov ďalej môžem v kostole obdivovať okrem niektorých významných malieb ako je napríklad maľba sv. Juraja aj mnoho iných prekrásnych diel. Kostol bol v roku 1993  rekonštruovaný a reštaurovaný.

  Kostolík je ocenený organizáciou Európa Nostra. Keďže je zasvätený všetkým svätým, v tento deň každoročne v ňom slávime liturgickú slávnosť.

    Sv. omše v gotickom kostole sú dvakrát do roka 1. 11. a 2. 11.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

  V mestskej častí Krásna Hôrka sa nachádza kostol Božského Srdca Ježišovho. Kostol stojí pri hlavnej ceste na začiatku Krásnej Hôrky. Bol postavený v roku 1890.

  Sv. omše v tomto kostole sú: Streda – 17:30 h. Piatok – 17:30 h.

KOSTOL SV. ANNY V MEDVEDZÍ

   V mestskej časti Medvedzie sa nachádza kostol sv. Anny. Tento kostol si veriaci z Medvedzia postavili v roku 1923. Kostol je jedinečný svojím neelektrickým zvonom ktorý sa používa do dnešnej doby.

   Sv. omša v tomto kostole je:  Pondelok – 17:30 h. 

KOSTOL SV. CYRILA A METODA

  Vo filiálke Štefanov nad Oravou je z roku 1780 kaplnka zasvätená Navštíveniu Panny Márie. Keďže priestorovo bola táto kaplnka malá, veriaci si postavili v roku 1940 nový kostol. Nový kostol (na obrázku) bol do roku 1972 zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Od roku 1972 má kostol zmenené patrocínium a teraz je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol bol renovovaný a bola k nemu pristavená veža. 

  Sv. omše v tomto kostole sú: Utorok – 17:30 h. Štvrtok – 17:30 h. Sobota – 17:30 h. Nedeľa – 9:30 h.

KAPLNKA V

ZŠ Š. ŠMÁLIKA

 Vo farnosti Tvrdošín je zriadená a pôsobí cirkevná ZŠ Štefana Šmálika. V jej priestoroch sa nachádza Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

    Sv. omša v tejto kaplnke je:  Utorok – 7:00 h. (iba počas školského roka).

KAPLNKA POVÝŠENIA

SV. KRÍŽA

  Vo farnosti Tvrdošín pôsobí aj komunita sestier Dominikánok. V ich priestoroch sa nachádza kaplnka Povýšenia sv. kríža, ktorú požehnal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 17. Apríla 2004.