Miništranti

Modlitba miništranta

  Pane Ježišu, ďakujem ti, že si sa mi dal spoznať. Ďakujem, že môžem byť tak blízko teba a slúžiť pri tvojom oltári. Pomôž mi pochopiť, aké je to veľké vyznačenie. Daj, aby som sa vedel z toho tešiť a podľa toho vždy a všade sa správať, aby som nerobil hanbu tebe a tvojej Cirkvi. Pomôž mi v živote obstáť. Je žalostné, ak sa miništrant odvráti od Boha. Preto ťa prosím, zachovaj vo mne vieru, keď sa mi bude dariť, aby som ti neprestal ďakovať. Zachovaj vo mne vieru, keď mi bude ťažko, aby som na teba nezanevrel. Žehnaj ma po celý môj život, aby som poctivo pracoval nielen pre svoje dobro, ale aj pre dobro bratov a sestier a na Božiu slávu. Žehnaj ma, aby som žil ľudsky dôstojný život, aby som bol nielen spravodlivý, ale aj dobroprajný, aby som ťa neustále chválil, aby som vydával svedectvo o tebe, aby som vytrval v dobrom až do smrti a aby som dosiahol večný život. Nebeská Matka, Panna Mária, prihováraj sa za mňa u svojho Syna. Svätý anjel strážca, vždy stoj pri mne a ochraňuj ma na každom kroku môjho života. Amen.

  Krátka modlitba miništranta: Pane Ježišu, ďakujem ti, že si sa mi dal spoznať. Ďakujem, že môžem byť tak blízko teba a slúžiť pri tvojom oltári. Pomôž mi pochopiť, aké je to veľké vyznačenie. Daj, aby som sa vedel z toho tešiť a podľa toho vždy a všade sa správať, aby som nerobil hanbu tebe a tvojej Cirkvi. Nebeská Matka, Panna Mária, prihováraj sa za mňa u svojho Syna. Svätý Anjel Strážca, vždy stoj pri mne a ochraňuj ma na každom kroku. Amen.

Liturgické predmety, odevy, … 

  Základné informácie o Bohoslužobných predmetoch, liturgickom priestore, knihách, oblečení, symbolike a úkonoch nájdeš tu.