Členovia hospodárskej rady farnosti Tvrdošín 2022 – 2027

František Reguly, farár – predseda

Ivan Branický

Eva Gloneková

Marek Habovštiak

Michal Jaroš

Róbert Kakačka

Milan Kmeň

Pavol Kuloštiak

Roman Lajmon

Dušan Šoltés

Peter Števaňák ml.

Edmund Taraj st.

Edmund Taraj ml.

Peter Ujmiak

Róbert Vrobel

Jaroslav Žuffa

 

 

Členovia Farskej pastoračnej  rady farnosti Tvrdošín

2022 -2027

František Reguly, farár – predseda

František Perignát, kaplán

Barbora Bedrichová

Marek Benčík

Miroslava Branická

Lucia Dreveniaková

Viola Gazdíková

Karol Gočal

Júlia Habovštiaková

Alžbeta Hutirová

Adriana Janolová

Milan Kmeň

Anton Kulkovský

Zuzana Kuloštiaková

Pavol Krivda

Jana Mačnáková

Marta Paliderová

Róbert Paulíny

Renáta Puchľová

Dáša Šrobová

Edmund Taraj ml.

Ľudmila Uhlíková

Anett Žuffová

Stanovy  hospodárskej rady

Stanovy  pastoračnej rady