Aj my v Štefanove máme túžbu viac poznať Ježiša a žiť svoju vieru v spoločenstve ďalších mladých ľudí. Na spoločných modlitbách sa stretávame už dlhšie, no spoločenstvo začalo fungovať od októbra 2018. Pravidelne sa stretávame každú sobotu o 20h v kostole sv. Cyrila a Metoda. Popri mládežníckych stretnutiach funguje aj stretko detí druhého stupňa základnej školy, ktorí spolu spoznávajú Boha trošku odlišným spôsobom ako na hodinách náboženstva. Stretnutia bývajú každý druhý piatok.

Kostol sv. Cyrila a Metoda

Sobota o 20:00