Príprava na sviatosť birmovania 

Myšlienka týždňa  

„Ak si stratil vnútornú silu, sny, nadšenie, nádej a veľkodušnosť, pred tebou sa objavuje Ježiš, ako sa objavil pred mŕtvym synom vdovy, a celou svojou mocou vzkrieseného Pána ťa povzbudzuje:
„Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14).“ (Pápež František, Christus Vivit)

SKUPINKY

V súbore, ktorý si môžete stiahnúť nižšie nájdete rozpis skupiniek.
Nájdete tam jednotlivé časy a miesta stretnutia.

ROZPIS STRETNUTÍ

V súbore, ktorý si môžete stiahnuť nižšie nájdete rozpis stretnutí.
Nájdete tam termín, počas ktorého preberieme danú tému.

Otázky a odpovede

V prípade akýchkoľvek otázok nás

kontaktujte cez e-mail: farnost.tvrdosin@gmail.com

Sväté omše pre birmovancov

Každý piatok o 18:30 vo farskom kostole
v Tvrdošíne okrem prvého piatku.