Na plný plyn

Na plný plyn

Nezáleží či prídeš do cieľa prvý, je dôležité, aby si šiel na plný plyn. Týmito slovami povzbudil v Krivej prítomných pútnikov a ctiteľov blahoslavenej sestry Zdenky slávnostný kazateľ duchovný otec Marián Kuffa.  Na slávnostnej svätej omši 30. júla 2022 sa v Krivej zišlo mnoho pútnikov nielen z Oravy. Aj z našej farnosti prišli malí, i tí skôr narodení. Pri oltári slúžili viacerí kňazi, vo vedomí, že práve za záchranu jedného z nich sa bl. Zdenka neváhala obetovať. Prítomné boli aj jej spolusestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža. Slová kazateľa sa niesli ako zvuk zvona, ktorý volá Ježišových učeníkov k odvahe vyznať svoju vieru, stáť na strane Pravdy a Života, pravej slobody a nie svojvôle, žiť opravdivú lásku, ktorá dáva a nenechať sa strhnúť žiadostivosťou, ktorá berie.

Blahoslavená sestra Zdenka má miesto nielen v našich srdciach, ale v našej farnosti. Dekrétom otca biskupa Štefana Sečku, zo dňa 21.06.2019, bola zriadená kaplnka v CSS ORAVA, ktorá je zasvätená bl. Zdenke Schelingovej. Raz v roku sa z tejto príležitosti slávi svätá omša. Tak tomu bolo aj tohto roku, práve v deň, kedy začínala duchovná obnova so sestrou Zdenkou v Krivej. Vytvorili sme spoločenstvo okolo Pánovho oltára, ktorého súčasťou boli klienti tohto domu a zamestnanci, ale aj seniori z ďalšieho centra. V homílii pán farár František Reguly pripomenul nevšednú lásku našej sestry Zdenky k ukrižovanému Kristovi, cez jej slová: „Utrpenie, ktoré so sebou prináša deň, je ťažké a je ho mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré posiela Boh, prijímajme plným objatím a nie iba končekami prstov…“

Svätí nepotrebujú náš potlesk, ale aby sme ich nasledovali. Nech sa nám v tom darí i na príhovor bl. sestry Zdenky, ktorá dokázala v službe Pánu Bohu a druhým ísť na plný plyn.

...