Farské oznamy

Aktuálne farské oznamy  a informácie od 01.10.2020

o dianí vo farnosti na najbližší týždeň.