V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež si mladí, ktorí v našej farnosti slúžia ako animátori, pripravili pestrý program pre svojich rovesníkov. 

Týždeň odštartovali v pondelok večer ruka v ruke s Matkou Máriou pri modlitbe svätého ruženca pred večernou svätou omšou.

V utorok večer na mladých čakalo prekvapenie. Prekvapil ich prekvapený Mikuláš, ktorý si zastávku na fare urobil o tri týždne skôr. A hoci prišiel bez ohlásenia, dostalo sa mu vrelého prijatia.

Streda sa niesla v znamení filmového večera. Animovaná rozprávka Klaus mala veľký úspech. 

Štvrtok mal súťažnú atmosféru, pretože v Deň študentstva sa u nás konal napínavý kalčetový turnaj.

Piatok sa mladí stretli s Tým, ktorý je večne mladý v adorácii. Večer po mládežníckej svätej omši mohli prežiť čas pri nohách Pána Ježiša počas moderovanej adorácie.
Následne ich v priestoroch pastoračného centra čakalo agapé, kde spoločne vytvorili spoločenstvo radostnej kresťanskej mládeže. 

A aby toho nebolo málo, celý týždeň vyvrcholil sobotňajším florbalovým turnajom. 

Na záver týždňa, v nedeľu večer, boli všetci mladí, ktorí pomáhali aktivity organizovať, pozvaní pánom kaplánom Pavlom ako poďakovanie na bowlingový večer.

Bolo radosťou sledovať ako mladí naplnili tento týždeň službou a darovali svoj drahocenný čas pre druhých.
Ďakujeme pánu kaplánovi Paľkovi Križanovi, ktorý celý týždeň našich mladých sprevádzal nielen duchovne počas svätých omší svojimi príhovormi a modlitbou ale aj osobnou účasťou na aktivitách. 

Ako povedal pápež František o mladosti: 
“Potrebuješ si uvedomiť jednu základnú pravdu: byť mladým neznamená len vyhľadávať krátko trvajúce pôžitky a povrchné úspechy. Ak roky tvojej mladosti majú viesť v tvojom živote k cieľu, musia byť časom veľkodušného darovania sa, úprimnej oddanosti a obiet, ktoré nás niečo stoja, ale robia nás plodnými.”
…tak nech aj my a naši mladí nasledujeme Krista s oddanosťou a túžbou darovať sa.

Vďaka Bohu za našich kňazov a mladých!

Mária Jarošová