Prvé stretnutie

Úvodné stretnutie.

Druhé stretnutie

Boh ktorý je otcom ťa miluje celkom osobne.

Tretie stretnutie

Ježiš ťa spasí a oslobodí.

Štvrté stretnutie

Ježiš je pánom tvojho života.

Piate stretnutie

Ježiš ťa povoláva aby si sa stal jeho učeníkom.

Šieste stretnutie

Ježiš ťa napĺňa svojím duchom svätým.

siedme stretnutie

Duch svätý ti dáva dary a milosti

ôsme stretnutie

Duch svätý ťa začleňuje do Kristovho tela.

deviate stretnutie

Ježišov duch ťa uschopňuje niesť ovocie.