Príprava na sviatosť birmovania 2022

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia ohňom svojej lásky.

Myšlienka týždňa  

„Eucharistia je diaľnica do neba.“ bl. Carlo Acutis

Modlitby na každý deň

Modlitba birmovanca (vyber si jednu z troch) a Otče, náš; Zdravas; Sláva.

1. Duchu Svätý, Ty ma zahŕňaš svojou láskou. Prosím Ťa daj, nech Ťa svojím rozumom spoznávam. Otváraj moje srdce, aby som Ťa stále viac miloval; aby som každý okamih, ktorý je Tvojím darom, prežíval s Tebou. Amen

2. Bože, ďakujem ti, že máš s mojím životom nádherný plán. Viem, že ma voláš k tomu, aby som nastávajúci čas prípravy na birmovku prežil naplno.Chcem ťa spoznať takého, aký skutočne si. Veď ma a žehnaj všetko, čo robím. Buď so mnou ako môj najlepší priateľ a nikdy ma neopúšťaj. Amen

3. Vzývanie Ducha Svätého: otvor tu. 

Modlitba rodiča za birmovanca

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh. 

Modlitba veriacich

Modlitba veriaceho za konkrétneho birmovanca a jeho rodinu, na základe vzatia lístočka s menom a priezvisko.

Modlitba birmovanca za kňaza

Duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže T22

V rámci svätých omší a duchovných obnov sa zapájame od februára 2022 do duchovnej prípravy  na Národné stretnutie mládeže pod názvom Výšiny.

Národné stretnutie mládeže T22

Program VYVOLENÝ – oficiálny trailer

Otázky a odpovede

V prípade akýchkoľvek otázok nás

kontaktujte cez e-mail: birmovanci.tvrdosin@gmail.com

Sväté omše pre birmovancov

Každý piatok o 17:00 vo farskom kostole v Tvrdošíne okrem prvého piatku.