Príprava na sviatosť birmovania 2022

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia ohňom svojej lásky.

Myšlienka týždňa  

„Eucharistia je diaľnica do neba.“ bl. Carlo Acutis

Modlitby na každý deň

Modlitba birmovanca (vyber si jednu z troch) a Otče, náš; Zdravas; Sláva.

1. Duchu Svätý, Ty ma zahŕňaš svojou láskou. Prosím Ťa daj, nech Ťa svojím rozumom spoznávam. Otváraj moje srdce, aby som Ťa stále viac miloval; aby som každý okamih, ktorý je Tvojím darom, prežíval s Tebou. Amen

2. Bože, ďakujem ti, že máš s mojím životom nádherný plán. Viem, že ma voláš k tomu, aby som nastávajúci čas prípravy na birmovku prežil naplno.Chcem ťa spoznať takého, aký skutočne si. Veď ma a žehnaj všetko, čo robím. Buď so mnou ako môj najlepší priateľ a nikdy ma neopúšťaj. Amen

3. Vzývanie Ducha Svätého: otvor tu. 

Modlitba rodiča za birmovanca

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh. 

Modlitba veriacich

Modlitba veriaceho za konkrétneho birmovanca a jeho rodinu, na základe vzatia lístočka s menom a priezvisko.

Materiály a úlohy

FÁZA PRÍPRAVY BIRMOVANCOV APRÍL – JÚN 2021
 
LIST ÚLOH PRE BIRMOVANCA NA MESIAC Máj 2021
 
Plnenie jednotlivých úloh podľa presného zadania  v LISTE, ktoré majú rozvíjať ľudskú, duchovnú a intelektuálnu stránku birmovanca.
 
Veríme, že úlohy splníte radi a svedomito, veď ich konáte pred tvárou Nášho Pána Ježiša Krista, ktorý stonásobne odmeňuje, ale aj pre spásu svojej duše, na radosť rodičom a na osoh svetu.
 
ODOVZDANIE SPLNENÝCH ÚLOH  30. mája a 01. júna 2021 spôsobom ako je uvedené v LISTE

Zobraziť zoznam úloh

Májový kvíz 

HODNOTENIE BIRMOVANCOV ZA APRíl 2021

List úloh na jún 2021

Modlitba birmovanca za kňaza

Otázky a odpovede

V prípade akýchkoľvek otázok nás

kontaktujte cez e-mail: birmovanci.tvrdosin@gmail.com

Duchovná obnova

Duchovná obnova pre birmovancov vždy v druhý  piatok v mesiaci (najbližšie 14.05.2021)