Príprava na sviatosť birmovania 2022

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia ohňom svojej lásky.

Živé stretnutia  sú pre pandemickú situáciu pozastavené.

Myšlienka týždňa  

„Eucharistia je diaľnica do neba.“ bl. Carlo Acutis

Modlitby na každý deň

Modlitba birmovanca (vyber si jednu z troch) a Otče, náš; Zdravas; Sláva.

1. Duchu Svätý, Ty ma zahŕňaš svojou láskou. Prosím Ťa daj, nech Ťa svojím rozumom spoznávam. Otváraj moje srdce, aby som Ťa stále viac miloval; aby som každý okamih, ktorý je Tvojím darom, prežíval s Tebou. Amen

2. Bože, ďakujem ti, že máš s mojím životom nádherný plán. Viem, že ma voláš k tomu, aby som nastávajúci čas prípravy na birmovku prežil naplno.Chcem ťa spoznať takého, aký skutočne si. Veď ma a žehnaj všetko, čo robím. Buď so mnou ako môj najlepší priateľ a nikdy ma neopúšťaj. Amen

3. Vzývanie Ducha Svätého: otvor tu. 

Modlitba rodiča za birmovanca

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh. 

Modlitba veriacich

Modlitba veriaceho za konkrétneho birmovanca a jeho rodinu, na základe vzatia lístočka s menom a priezvisko.

Modlitba birmovanca za kňaza

Materiály a úlohy

Plnenie jednotlivých úloh podľa presného zadania  v LISTE, ktoré majú rozvíjať ľudskú, duchovnú a intelektuálnu stránku birmovanca.
 
Veríme, že úlohy splníte radi a svedomito, veď ich konáte pred tvárou Nášho Pána Ježiša Krista, ktorý stonásobne odmeňuje, ale aj pre spásu svojej duše, na radosť rodičom a na osoh svetu.
 
ODOVZDANIE SPLNENÝCH ÚLOH  30. mája a 01. júna 2021 spôsobom ako je uvedené v LISTE

HODNOTENIE BIRMOVANCOV ZA APRíl 2021

Program VYVOLENÝ – oficiálny trailer

Otázky a odpovede

V prípade akýchkoľvek otázok nás

kontaktujte cez e-mail: birmovanci.tvrdosin@gmail.com

Duchovná obnova

Duchovná obnova pre birmovancov vždy v druhý  piatok v mesiaci (najbližšie v septembri)