Farnosť Tvrdošín

V júli a auguste priame prenosy nevysielame

Akčné leto 2022

Akčné leto je za nami…
Ďakujeme všetkým organizátorom, animátrom, rodičom aj deťom…

Národné stretnutie mládeže T22

Stránkové dni

Pondelok  15:00 -17:00

Streda 15:00 -17:00

Piatok  9:00 – 11:00

Informácie

Podpora 

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157