Farnosť Tvrdošín

Priamy prenos svätej omše :

Nedeľa 9:00

Aktuálne opatrenia

SYNODA O SYNODALITE

2021 -2023

– podľa vyhlášky 32/2022 ÚVZ nie je povinnosť mať horné dýchacie cesty respirátorom

– nie sú kapacitné obmedzenia

– dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke diecézy ( klikni na odkaz nižšie). Zvlášť oslovujeme k zapojeniu sa kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi.

Sviatosť birmovania

Všetky potrebné informácie k sviatosti birmovania nájdete tu.

10. svetové stretnutie rodín v Ríme

Stránkové dni

 

Pondelok 15.00-17.00

Streda 15.00-17.00

Piatok 9.00-11.00

Informácie

Pomoc Ukrajine

Ako pomôcť Ukrajine a utečencom klikni na nasledovné odkazy:

Diecézna škola viery

Podpora 

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157