Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Stránkové dni farnosti

Pondelok: 15:00 – 17:00 – Streda: 15:00 – 17:00 – Piatok: 9:00 – 11:00

STALO SA

PRIPRAVUJEME

Zasvätenie panien

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. Prvýkrát sa slávilo zasvätenie panien. Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons....

Diakonská vysviacka

Dňa 18. júna 2020 o 15:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijali piati kandidáti vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Andreja Imricha, posvätný rád diakonátu. Novými diakonmi Spišskej diecézy sú: Lukáš Briš - Oravská Lesná, Ing....

Sviatosť zmierenia vo Štvrtok 01.10. 2020 a Piatok 02.10.2020

COvid-19 Opatrenia Našu farnosť

od 01.10.2020

Ako prijímať
Sväté Prijímanie na ruku

Výzva k pokániu

„Prijatie Ježišovho utrpenia, hovorí nám pápež František, sa stáva prijatím všetkých trpiacich nášho sveta, vrátane tých, ktorí sú postihnutí vírusom COVID-19.

            Želáme si, aby sa tento moment naliehavej potreby stal vhodným časom na posilnenie solidarity a blízkosti medzi jednotlivými krajinami, na posilnenie priateľstva medzi ľuďmi.

            Prípad koronavírusu je skúškou tohto vzájomného vzťahu, keďže postihol najskôr iba jednu krajinu a potom sa rozšíril do všetkých kútov zemegule. Pre každého človeka, veriaceho alebo neveriaceho, je vhodným časom na to, aby pochopil hodnotu bratstva, vzájomnej prepojenosti jedných s druhými v nerozdeliteľnom svete; časom, v ktorom nám v horizonte viery, hodnota solidarity prýštiacej z lásky, ktorá sa obetuje pre druhých, „umožňuje vidieť ,druhéhoʻ…“

                                                                                   Duchovný otec farnosti František

5B – Úloha na celý rok

BOH OTEC – Každodenná modlitba

(Otče Náš)

BOŽÍ DOM – Sv. omša

(každá nedeľa a raz za týždeň)

BOŽÍ BARÁNOK – Eucharistia

(sv. zmierenia, príjmanie)

BOŽIE SLOVO – Evanielium podľa Jána

(Prváci – 2 kap.., Deviataci – 18 kap.., Ostatní 21 kap..)

BLÍŽNY – Každý deň urobiť niečo pre blížneho