Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Priamy prenos svätej omše každú nedeľu o 9:00.

 Nedeľa – 24.10.2021 (7:00)

 Nedeľa – 24.10.2021 (11:00)

 Nedeľa – 24.10.2021 (15:00)

 Nedeľa – 24.10.2021 (18:30)

Sviatosť birmovania

Všetky potrebné informácie k sviatosti birmovania nájdete tu.

Duchovná obnova pre birmovancov dátum upresníme

Videomagazín

Sledujte 2 diel farského videomagazínu TRINITAS. 

Stránkové dni

V prvopiatkovom týždni:

Pondelok 15:00 – 16:00

Piatok 9:00 – 11:00

Počas ostatných týždňov:

Pondelok 15:00 – 17:00

Streda 15:00 – 17:00

Piatok 9:00 – 11:00

Podpora 

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Škola viery

Farský kostol v Trstenej

Štvrtok 21.október 2021 od 18:15