Farnosť Tvrdošín

V júli a auguste priame prenosy nevysielame

BOBROVSKÁ PÚŤ
NANEBOVZATIA
PANNY MÁRIE – AUTOBUS JE ZRUŠENÝ

AUTOBUS Z NAŠEJ FARNOSTI JE ZRUŠENÝ

Odpočívajte v pokoji otec kardinál Jozef Tomko

Stránkové dni

Pondelok  15:00 -17:00

Streda 15:00 -17:00

Piatok  9:00 – 11:00

Informácie

Podpora 

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157