Farnosť Tvrdošín

Priamy prenos sv. omše :

Nedeľa o 9:00

Stalo sa

Odpust sv. Anny 2022

Odpust sv. Anny 2022

S menom Anna 2 kostoly a 222 žienZrejme by sme museli prácne hľadať na Slovensku farnosť, kde sa na počesť jedného svätca slávia hneď dve odpustové slávnosti. V Tvrdošíne je to realita – na sviatok sv. Anny.  Mesto Tvrdošín má totiž dva kostoly, zasvätené matke Panny...

Program na advent

NEDEĽA 27.11. nedeľné sv. omše s požehnaním adventných vencov a sviec a ZBIERKA NA CHARITU

Rorátne sv. omše – formuláre k Panne Márii do 16.12.

Pondelok 28.11.   6.15  Tvrdošín, 17.00 Medvedzie

Utorok 29.11.       6.15  Tvrdošín

Štvrtok 01.12.       6.15  Tvrdošín, 17.00 Štefanov n. Oravou    Celodenná adorácia Tvrdošín

Dianie vo Farnosti

Sv. omše za účastí detí

Pozývame všetky deti na sv. omšu každú stredu o 17.00 v Tvrdošíne a každý štvrtok v Štefanove spoznávať Pána Ježiša cez životné príbehy svätých.

Zároveň pozývame naše deti na Erko stretká každú nedeľu o 9.00 v Erkárni

Sv. omše za účastí mladých

Pozývame našich mladých na sv. omšu každý piatok večer v Tvrdošíne a každú druhú a štvrtú v sobotu v mesiaci  večer v Štefanove

Fotografie z udeľovania Sviatosti birmovania 19.06.2022

Stránkové dni

Pondelok  15:00 -17:00

Streda  15:00 -17:00

Piatok  9:00 – 11:00

Počas  cirkevných prikázaných sviatkov a štátnych sviatkov je kancelária zavretá.

Počas prvopiatkového týždňa zmena stránkových hodín :

pondelok  15:00 – 16:00

streda – kancelária zavretá

piatok 9:00 – 11:00

Podpora

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Zápis úmyslu svätej omše

 

Úmysel svätej omše sa nahlasuje priamo kňazom farnosti v predstihu 3 mesiacov.               Od 1.1. na apríl (kým sa termíny nezaplnia)  

            od 1.2. na máj

                od 1.3. na jún   atď.     

Vzhľadom na množstvo úmyslov je možné nahlásiť len jeden úmysel v mesiaci. Ak niekto má viac úmyslov, je možné ich poslať na Biskupský úrad cez nás.

Výročné sväté omše: 1. výročie smrti, okrúhle jubileá 50, 75, 80  a manželské jubileá 25, 50, 60 sa zapisujú v predstihu 4-6 mesiacov.