Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Z dôvodu technických problémov meníme náš Youtube kanál.

Živé vysielanie z našej Farnosti nájdete tu:

Prihlasovanie na sv. omše

Je možné sa prihlásiť 2x cez týžden a 1x počas víkendu.

Sobota 15.05.2021 – 18:00

Nedeľa 16.05.2021 – 09:00

TERMÍN JE NAPLNENÝ

Nedeľa 16.05.2021 – 11:00

Nedeľa 16.05.2021 – 15:00

Nedeľa 16.05.2021 – 17:00

Nedeľa 16.05.2021 – 18:30

Prihlasovanie na sv. omše sa začína: každú Nedeľu  a Štvrtok o 15:00.

ODHLÁSENIE

Sviatosť zmierenia

Program vysluhovania sviatosti zmierenia 

od 10.05.2021 do 16.05.2021

Príprava na sviatosť birmovania

Všetky potrebné informácie k sviatosti birmovania nájdete tu.

Priame prenosy

od 10.05.2021 do 16.05.2021.

Streda 17:00

Štvrtok 18:30

Piatok 18:30

Nedeľa  09:00

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Kancelária farského úradu

Stránkové dni farského úradu

Pondelok 15:00 – 17:00

Streda 15:00 – 17:00

Piatok 09:00 – 11:00