.

Záznam so svätej omše vysielanej  RTVS.

6. 1. 2020  11:00

Vysielacia svätá omša

V sobotu 14.12. 2019 sme v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice privítali 385 koledníkov DOBREJ NOVINY z Oravy a Liptova. Na svätej omši dostali požehnanie od generálneho vikára Antona Tyrola, ktoré ich bude sprevádzať počas koledovanie v ich farnostiach, aby...

Mesačník farnosti

Nové Januárové číslo mesačníka farnosti vás aj informuje aj povzbudí. Viac v odkaze...