Farnosť Tvrdošín

Stalo sa

Týždeň Cirkvi pre mladých

Týždeň Cirkvi pre mladých

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež si mladí, ktorí v našej farnosti slúžia ako animátori, pripravili pestrý program pre svojich rovesníkov.  Týždeň odštartovali v pondelok večer ruka v ruke s Matkou Máriou pri modlitbe svätého ruženca pred večernou svätou omšou. V...

Odpust sv. Anny 2022

Odpust sv. Anny 2022

S menom Anna 2 kostoly a 222 žienZrejme by sme museli prácne hľadať na Slovensku farnosť, kde sa na počesť jedného svätca slávia hneď dve odpustové slávnosti. V Tvrdošíne je to realita – na sviatok sv. Anny.  Mesto Tvrdošín má totiž dva kostoly, zasvätené matke Panny...

25. výročie vysviacky

25. výročie vysviacky

Vysviacka 8 novokňazov z Oravy pred 25 rokmi v Tvrdošíne Pred 25-rokmi 21. júna 1997 bola sobota. V Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, za účasti približne 60-tky kňazov a tisícok veriacich, sledujúcich veľkolepú...

Stránkové dni

Pondelok  15:00 -17:00

Streda  15:00 -17:00

Piatok  9:00 – 11:00

Počas  cirkevných prikázaných sviatkov a štátnych sviatkov je kancelária zavretá.

Počas prvopiatkového týždňa zmena stránkových hodín :

pondelok  15:00 – 16:00

streda – kancelária zavretá

piatok 9:00 – 11:00

Podpora

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Zápis úmyslu svätej omše

 

Úmysel svätej omše sa nahlasuje priamo kňazom farnosti v predstihu 3 mesiacov.               Od 1.1. na apríl (kým sa termíny nezaplnia)  

            od 1.2. na máj

                od 1.3. na jún   atď.     

Vzhľadom na množstvo úmyslov je možné nahlásiť len jeden úmysel v mesiaci. Ak niekto má viac úmyslov, je možné ich poslať na Biskupský úrad cez nás.

Výročné sväté omše: 1. výročie smrti, okrúhle jubileá 50, 75, 80  a manželské jubileá 25, 50, 60 sa zapisujú v predstihu 4-6 mesiacov.