Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Opatrenia 

Aktualizované 23. 10. 2020

Spomienka 

Dňa 18. 10. 2020 (streda) si v ranných hodinách Pán povolal nášho o. biskupa Mons. Štefana Sečku.

Odpustky 

Pre duše v očistci je možné získať odpustky počas celého mesiaca november 2020.

Výzva k pokániu

„Prijatie Ježišovho utrpenia, hovorí nám pápež František, sa stáva prijatím všetkých trpiacich nášho sveta, vrátane tých, ktorí sú postihnutí vírusom COVID-19.

            Želáme si, aby sa tento moment naliehavej potreby stal vhodným časom na posilnenie solidarity a blízkosti medzi jednotlivými krajinami, na posilnenie priateľstva medzi ľuďmi.

            Prípad koronavírusu je skúškou tohto vzájomného vzťahu, keďže postihol najskôr iba jednu krajinu a potom sa rozšíril do všetkých kútov zemegule. Pre každého človeka, veriaceho alebo neveriaceho, je vhodným časom na to, aby pochopil hodnotu bratstva, vzájomnej prepojenosti jedných s druhými v nerozdeliteľnom svete; časom, v ktorom nám v horizonte viery, hodnota solidarity prýštiacej z lásky, ktorá sa obetuje pre druhých, „umožňuje vidieť ,druhéhoʻ…“

                                                                                   Duchovný otec farnosti František

5B – Úloha na celý rok

BOH OTEC – Každodenná modlitba

(Otče Náš)

BOŽÍ DOM – Sv. omša

(každá nedeľa a raz za týždeň)

BOŽÍ BARÁNOK – Eucharistia

(sv. zmierenia, príjmanie)

BOŽIE SLOVO – Evanielium podľa Jána

(Prváci – 2 kap.., Deviataci – 18 kap.., Ostatní 21 kap..)

BLÍŽNY – Každý deň urobiť niečo pre blížneho