Farnosť Tvrdošín

Priamy prenos svätej omše :

Nedeľa 9.00

Zmena v nariadeniach

Nedeľa 16.1.2022 všetky sv. omše ostaváju ako boli vyhlásené:

6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 a 18:30.

Vzhľadom na nové nariadenie je prihlasovanie zrušené ako aj zoznamy učastníkov.

Nové nariadenia platné od 12.januára 2022 podľa vyhlášky 2/2022 ÚVZ:

– režim OP

– bohoslužby budú slávené ako stredne rizikové hromadné podujatie

– horné dýchacie cesty prekryté respirátorom

– kapacita 25% na sedenie

Sviatosť birmovania

Všetky potrebné informácie k sviatosti birmovania nájdete tu.

SYNODA O SYNODALITE 2021 -2023

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke diecézy ( klikni na odkaz nižšie). Zvlášť oslovujeme k zapojeniu sa kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi.

Stránkové dni

Pondelok 15:00 -17:00

Streda 15:00 – 17:00

Piatok 9:00 – 11:00

Intronizácia Svätého Písma v domácnosti

Podpora 

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Diecézna škola viery