NOVÉNA

*NOVINKA*
Úplné zasvätenie sa Ježišovi skrze Pannu Máriu, podľa sv. Ľudovíta Mária Grigniona

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok :—
Streda: ZMENA
Piatok:  ZMENA
Okrem toho nás
môžte nájsť

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od 25.5.2018 vstupuje do platnosti legislatíva o ochrane osobných údajov. Pod

Myšlienka na veľkonočné obdobie 

Úryvok z veľkonočnej homílie pápeža Frantiska.

Kristus žije. On je našou nádejou a najkrajšou mladosťou tohto sveta.Všetko, čoho sa on dotýka, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého [a každého] kresťana, sú: On žije a chce, aby si žil! On je v tebe, on je s tebou a nikdy neodchádza. Akokoľvek by si sa vzdialil, Vzkriesený je pri tebe, on ťa volá a čaká ťa, aby si začal odznovu. Keď sa cítiš starý kvôli smútku, zatrpknutosti, strachu, pochybnostiam alebo zlyhaniam, on bude tam, aby ti dal znovu silu a nádej