Farnosť Tvrdošín

V júli a auguste priame prenosy nevysielame

Akčné leto 2022

od 11. do 29. júla pozývame deti prežit aktívne voľný čas s Ježišom

Národné stretnutie mládeže T22

Stránkové dni

Pondelok  15:00 -17:00

Streda  15:00 -17:00

Piatok  9:00 – 11:00

Informácie

Podpora 

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157