Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Priame prenosy svätých omší od 17.01.2021 do 24.01.2021

Pondelok – Piatok o 17:30

 Sobota o 8:00

Nedeľa  o 9:00

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Zákaz verejného slávenia sv. omší od 01.01. – 24.01.2021

Na základe rozhodnutia Vlády SR od piatka 01.01.2021 platí zákaz verejného slávenia bohoslužieb.

Obrazy kostolov farnosti

Päť kostolov, päť stavieb, každá v jednej časti farnosti mesta.  Ľudia majú radi svoje kostoly…

Dobrá novina 2020

Kurzy prípravy na manželstvo začínajú už 26. februára 2020 v Ústí nad Priehradou.

Stránkové dni farského úradu

Stránkové dni sú momentálne zrušené, kontaktujte nás telefonicky  0911 950 521 alebo emailom farnost.tvrdosin@gmail.com

Ďakujeme Vám, že v adventnom čase pamätali na naše rodiny v núdzi a pomohli ste im dobrovoľným finančným darom. Doteraz sa vyzbieralo v Tvrdošíne 3.540,50 eur, cez farský účet 330 eurstravné lístky v hodnote 517,16 eur; spolu to činí: 4.387,66 eur. Časť prostriedkov v hodnote 1.212,96 eur sme už použili pre pomoc 11 rodinám. Ostali nám ešte finančné prostriedky, ktoré poslúžia ako pomoc ďalším  rodinám i v nasledujúce dni, či mesiace. Kto by vedel o ďalších rodinách, či ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc, kontaktujte členov FPR alebo nás kňazov. Za Vašu doterajšiu pomoc ešte raz úprimné Pán Boh zaplať.

MIMORIADNY ROK SV. JOZEFA

Pápež František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi vyhlásil od 8. decembra 2020 do 8. decembra  2021 Mimoriadny rok sv. Jozefa.