.

Povzbdenia od VDP. Františka Trstenského

Kniha „Vznešenejšia cesta“ zdarma na stiahnutie. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom – TU.

Informácie v čase pandémie

Modlitbová reťaz

V tieto dni, začínajúc stredou 18.03.2020, sa chceme ako jedna veľká farská rodina zomknúť v jednu živú modlitbovú reťaz a prosiť Nášho Trojjediného Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého, i na príhovor Panny Márie…

Nový pomocný biskup

Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Súkromná modlitba

Možnosť súkromnej modlitby v Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. V čase od 9:00 do 17:00 h.

Výzva k pokániu

„Prijatie Ježišovho utrpenia, hovorí nám pápež František, sa stáva prijatím všetkých trpiacich nášho sveta, vrátane tých, ktorí sú postihnutí vírusom COVID-19.

            Želáme si, aby sa tento moment naliehavej potreby stal vhodným časom na posilnenie solidarity a blízkosti medzi jednotlivými krajinami, na posilnenie priateľstva medzi ľuďmi.

            Prípad koronavírusu je skúškou tohto vzájomného vzťahu, keďže postihol najskôr iba jednu krajinu a potom sa rozšíril do všetkých kútov zemegule. Pre každého človeka, veriaceho alebo neveriaceho, je vhodným časom na to, aby pochopil hodnotu bratstva, vzájomnej prepojenosti jedných s druhými v nerozdeliteľnom svete; časom, v ktorom nám v horizonte viery, hodnota solidarity prýštiacej z lásky, ktorá sa obetuje pre druhých, „umožňuje vidieť ,druhéhoʻ…“

                                                                                   Duchovný otec farnosti František

Stránku K.B.S. najdeš tu.