Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Kalendár 2021

Ponúkame kalendár na rok 2021. Jeho témou bude služba a život Božieho sluhu  biskupa Jána Vojtaššáka. Ak si chcete objednať tento kalendár, prosíme zapíšte sa v sakristii kostola v Tvrdošíne alebo Štefanove do pondelka 30. novembra 2020.

Opatrenia

Aktualizované 16. novembra 2020

Hygienické predpisy a spôsob sedenia v chrámoch

Kurz prípravy

Kurzy prípravy na manželstvo začínajú už 26. februára 2020 v Ústí nad Priehradou.

Ako prežívať liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci v dnešnej dobe.

Pre duše v očistci je možné získať odpustky počas celého mesiaca november 2020.

Prečítajte si tretiu prednášku diecéznej školy viery na tému Verím v Ježiša Krista.

Diecéznym administrátorom sa stal pomocný biskup Mons. Ján Kuboš.

Výzva k piatkovému pôstu za odvrátenie pandémie

„Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.“

„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.“

5B – Úloha na celý rok

BOH OTEC – Každodenná modlitba

(Otče Náš)

BOŽÍ DOM – Sv. omša

(každá nedeľa a raz za týždeň)

BOŽÍ BARÁNOK – Eucharistia

(sv. zmierenia, príjmanie)

BOŽIE SLOVO – Evanielium podľa Jána

(Prváci – 2 kap.., Deviataci – 18 kap.., Ostatní 21 kap..)

BLÍŽNY – Každý deň urobiť niečo pre blížneho