Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Priame prenosy svätých omší od 07.03.2021 do 14.03.2021

Pondelok – Piatok o 17:30

 Sobota o 7:30

Nedeľa  o 9:00

Pobožnosť krížovej cesty v piatok o 17:00

a v nedeľu o 14:30

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Trojdnie sv. Jozefa

 

 

V rámci Roku sv. Jozefa pripravujeme v dňoch 19.-21. marca Trojdnie sv. Jozefa.

Program: piatok –  sv. omša zo slávnosti sv. Jozefa, ženícha Panny Márie o 17.30; sobota – o 10.00 prednáška a po nej adorácia; nedeľa – 14.30 krížová cesta a po nej koncert ku cti sv. Jozefa. Tento program bude vysielaný v priamom prenose.

Zároveň je to aj prvá aktivita pre našich birmovancov, aby doma sledovali aspoň jeden deň (odporúčame všetky tri dni). Na farskej stránke  a tiež v kostole nájdete kartičku, ktorú podpíše rodič birmovanca. Podpísanú kartičku vhoďte do poštovej schránky na fare.

Ako Boh koná v našich životoch

Boh vždy zostáva uprostred svojho ľudu a neprestajne koná v našich životoch, nech sa ocitneme v akejkoľvek situácii.

Stránkové dni farského úradu

Pondelok 15:00 – 17:00

Streda 15:00- 17:00

Piatok 9:00 – 11:00

Obrazy kostolov

Päť kostolov, päť stavieb, každá v jednej časti farnosti mesta…

Vyjadrenia biskupov

Pohľad slovenských biskupov na aktuálne dianie…

Liturgia domácej cirkvi

Liturgia domácej cirkvi na Tretiu pôstnu nedeľu

Jarná zbierka na charitu

plagát tu

Ďakujeme Vám, že ste v adventnom čase pamätali na naše rodiny v núdzi a pomohli ste im dobrovoľným finančným darom. Doteraz sa vyzbieralo v Tvrdošíne 3.540,50 eur, cez farský účet 330 eurstravné lístky v hodnote 517,16 eur; spolu to činí: 4.387,66 eur. Časť prostriedkov v hodnote 1.212,96 eur sme už použili pre pomoc 11 rodinám. Ostali nám ešte finančné prostriedky, ktoré poslúžia ako pomoc ďalším  rodinám i v nasledujúce dni, či mesiace. Kto by vedel o ďalších rodinách, či ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc, kontaktujte členov FPR alebo nás kňazov. Za Vašu doterajšiu pomoc ešte raz úprimné Pán Boh zaplať.

MIMORIADNY ROK SV. JOZEFA

Pápež František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi vyhlásil od 8. decembra 2020 do 8. decembra  2021 Mimoriadny rok sv. Jozefa.