ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU

Každý piatok pokračujeme v sviečkovom pochode s modlitbou svätého ruženca po skončení

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od 25.5.2018 vstupuje do platnosti legislatíva o ochrane osobných údajov. Pod

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok :—
Streda: ZMENA
Piatok:  ZMENA
Okrem toho nás
môžte nájsť

Myšlienka na pôst

Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína

   Práve sa v evanjeliu čítalo, ako diabol Pána Ježiša na púšti pokúšal. Áno, diabol pokúšal Krista. Ale v Kristovi pokúšal teba, lebo Kristus mal pre teba spásu. Z teba mal pre seba smrť, zo seba pre teba život; z teba pre seba potupu, zo seba pre teba slávu; teda z teba mal pre seba pokušenie, zo seba pre teba víťazstvo.

   Ak sme v ňom boli pokúšaní my, my v ňom víťazíme nad diablom. Všímaš si, že Kristus bol pokúšaný, a nevšímaš si, že zvíťazil? Uvedom si, že v ňom si pokúšaný ty, a vedz, že v ňom ty víťazíš. Mohol diabla nepripustiť k sebe, ale keby nebol býval pokúšaný, nebol by ťa mohol naučiť, ako zvíťaziť, keď budeš v pokušení.