Farnosť Tvrdošín

Priamy prenos sv. omše v nedeľu o 9:00.

Stalo sa

Odpust sv. Anny 2022

Odpust sv. Anny 2022

S menom Anna 2 kostoly a 222 žienZrejme by sme museli prácne hľadať na Slovensku farnosť, kde sa na počesť jedného svätca slávia hneď dve odpustové slávnosti. V Tvrdošíne je to realita – na sviatok sv. Anny.  Mesto Tvrdošín má totiž dva kostoly, zasvätené matke Panny...

Dianie vo Farnosti

Sv. omše za účastí detí

Pozývame všetky deti na sv. omšu každú stredu o 17.00 v Tvrdošíne a každý štvrtok v Štefanove spoznávať Pána Ježiša cez životné príbehy svätých.

Zároveň pozývame naše deti na Erko stretká každú nedeľu o 9.00 v Erkárni

Sv. omše za účastí mladých

Pozývame našich mladých na sv. omšu každý piatok večer v Tvrdošíne a každú tretiu sobotu večer v Štefanove

Fotografie z udeľovania Sviatosti birmovania 19.06.2022

Stránkové dni

Pondelok  15:00 -17:00

Streda  15:00 -17:00

Piatok  9:00 – 11:00

Počas  cirkevných prikázaných sviatkov a štátnych sviatkov je kancelária zavretá.

Počas prvopiatkového týždňa zmena stránkových hodín :

pondelok  15:00 – 16:00

streda – kancelária zavretá

piatok 9:00 – 11:00

Podpora

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157