.

SLUŽBA ZABEZPEČENIA NÁKUPU

FARSKÉ INFORMÁCIE V ČASE PANDÉMIE

Zamyslenie k slávnosti Zvestovania Pána od vdp. Františka Trstenského.

Odkaz nájdete TU.

Modlitbová reťaz

V tieto dni, začínajúc stredou 18.03.2020, sa chceme ako jedna veľká farská rodina zomknúť v jednu živú modlitbovú reťaz a prosiť Nášho Trojjediného Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého, i na príhovor Panny Márie…

Informácie v čase zákazu

Informácie pre farnosť Tvrdošín platné pre obdobie od 10.03. do 23.03.2020 v čase zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE

Každý deň kňaz bude adorovať pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou v čase od 11.15 h. do 12.00 h., kedy za zvuku zvonov, ktoré…

Výzva k pokániu

„Prijatie Ježišovho utrpenia, hovorí nám pápež František, sa stáva prijatím všetkých trpiacich nášho sveta, vrátane tých, ktorí sú postihnutí vírusom COVID-19.

            Želáme si, aby sa tento moment naliehavej potreby stal vhodným časom na posilnenie solidarity a blízkosti medzi jednotlivými krajinami, na posilnenie priateľstva medzi ľuďmi.

            Prípad koronavírusu je skúškou tohto vzájomného vzťahu, keďže postihol najskôr iba jednu krajinu a potom sa rozšíril do všetkých kútov zemegule. Pre každého človeka, veriaceho alebo neveriaceho, je vhodným časom na to, aby pochopil hodnotu bratstva, vzájomnej prepojenosti jedných s druhými v nerozdeliteľnom svete; časom, v ktorom nám v horizonte viery, hodnota solidarity prýštiacej z lásky, ktorá sa obetuje pre druhých, „umožňuje vidieť ,druhéhoʻ…“

(Z Posolstva prefekta Dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju kardinála Petra K. A. Turksona)

            „Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“ (TK KBS)

V duchu týchto slov prijmime výzvu k službe MILOSRDNEJ LÁSKY, ktorej dotyk denno-denne skusujeme od NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA.

                                                                                   Duchovný otec farnosti František

Stránku K.B.S. najdeš tu.