Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Prihlasovanie na  sv. omše 18:30

Možnosť zapísať sa len 2 x na sv. omšu v týždni a 1 x cez víkend.

Pondelok

19.04.2021

termín je naplnený…

Utorok

20.04.2021

termín je naplnený…

Streda

21.04.2021

Štvrtok

22.04.2021

termín je naplnený…

Piatok

23.04.2021

termín je naplnený…

Program vysluhovania sviatosti zmierenia

Dôležité informácie

Utorok

20.04.2021

Štvrtok

22.04.2021

Priame prenosy

od 19.04.2021 do 25.04.2021.

Pondelok o 18:30

Streda o 17:00

Piatok o 18:30

Nedeľa  o 9:00

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Príprava na sviatosť birmovania

Všetky potrebné informácie k sviatosti birmovania nájdete tu.

Súkromná modlitba v kostole

Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 19.04.2021 do 25.04.2021

Pondelok 08:00 – 16:00

Utorok 08:00 – 18:00

Streda 8:00 – 16:00

Štvrtok 08:00 – 18:00

Piatok 08:00 – 16:00

Sobota 8:00 –  16:00

Stránkové dni farského úradu

Pondelok 15:00 – 17:00

Streda 15:00 – 17:00

Piatok 09:00- 11:00

Vyjadrenia biskupov

Pohľad slovenských biskupov na aktuálne dianie…

Liturgia domácej cirkvi

Liturgia domácej cirkvi na Tretiu veľkonočnú nedeľu

Rok rodiny

Videokatechézy k Roku rodiny 

Zbierky a dobročinné akcie

Zbierka na Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule

Túto zbierku môžete podporiť  osobne v kostole na Štvrtú veľkonočnú nedeľu alebo prevodom na účet   SK52 0900 0000 0001 0138 0460, Variabilný symbol: 412050949.

Pán Boh zaplať za Vašu podporu a modlitby.

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Ďakujeme Vám, že ste v adventnom čase pamätali na naše rodiny v núdzi a pomohli ste im dobrovoľným finančným darom. Doteraz sa vyzbieralo v Tvrdošíne 3.540,50 eur, cez farský účet 330 eurstravné lístky v hodnote 517,16 eur; spolu to činí: 4.387,66 eur. Časť prostriedkov v hodnote 1.212,96 eur sme už použili pre pomoc 11 rodinám. Ostali nám ešte finančné prostriedky, ktoré poslúžia ako pomoc ďalším  rodinám i v nasledujúce dni, či mesiace. Kto by vedel o ďalších rodinách, či ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc, kontaktujte členov FPR alebo nás kňazov. Za Vašu doterajšiu pomoc ešte raz úprimné Pán Boh zaplať.

Mimoriadny rok sv. Jozefa

Pápež František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi vyhlásil od 8. decembra 2020 do 8. decembra  2021 Mimoriadny rok sv. Jozefa.

Apoštolský list k vyhláseniu roka sv. Jozefa 

Odpustky v roku sv. Jozefa

Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi