Meno: Heslo:

Slávenie veľkonočného trojdniaVeľkonočná nedeľa ja najväčším sviatkom, kedy si uvedomujeme a oslavujeme veľké tajomstvo - Krista- víťazstvo nad hriechom, smrťou a zmierenie človeka s Bohom. Ponížený a umučený Kristus zrazu žiari slávou zmŕtvychvstania. Obdivuhodná je Božia múdrosť v diele vykúpenia. Život víťazí nad smrťou. Vykúpenie ľudstva, spečatené zmŕtvychvstaním, je divom Božej múdrosti, ale aj lásky. A Cirkev ústami apoštolov dnes i po všetky veky bude zvestovať radostnú zvesť: Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja!

Svojím slovom nás povzbudil aj otec biskup František: "...vykúpenie je Boží dar, je to možnosť pre celé ľudstvo urobiť svet krajším, ľudskejším, na ktorom by sa žilo v pokoji a istote. Kde by bol každý bezpečný pred zločincami. Nie je to nedosiahnuteľný ideál. Ináč by nám ho Kristus nebol ponúkol..."


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok

obrazok    obrazok    obrazok    obrazokSlávnosť vigílie má 5 častí: obrad svetla, liturgia slova, liturgia krstu, liturgia Eucharistie a slávnostný sprievod na oslavu víťazného Krista. Pripomíname si, že Kristus je pre každého svetlom a oslobodzujúci od tmy a hriechu - veľkonočnou sviecou - paškál. V liturgii slova rozjímame o divoch, ktoré Pán konal od začiatku pre svoj ľud, k čomu nám pomáhajú čítania, žalmy, chvíľka ticha a modlitba. Práve vo veľkonočnej vigílii, keď oslavujeme víťazné zavŕšenie vykupiteľskej obety, z ktorej vyprúdil nadprirodzený život, Cirkev svätí vodu, znak sviatostného zmŕtvychvstania a znovuzrodenia, očisťuje od hriechu a dáva nadprirodzený život. PO liturgii Eucharistie nasleduje procesia na oslavu Vzkrieseného, ktorá je slávnostným zvestovaním Kristovho zmŕtvychvstania a výzvou celému stvoreniu, aby sa pripojilo k triumfu Víťaza nad smrťou. Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok, pri obnove krstných sľubov na Veľkonočnú vigíliu


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazokVeľký piatok – deň Ježišovho utrpenia a smrti. Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu; prijímanie sa veriacim dáva jedine v slávení Pánovho umučenia a smrti a chorým, ktorí sa nemôžu na tomto slávení zúčastniť. Veľký piatok nie je sviatkom, keďže sviatok je deň radosti. Ale je to deň prísneho pôstu. Záväzný je pre celú Cirkev, zdržiavame sa mäsitého pokrmu a zachovávame pôst. Liturgia začína tým, že kňaz a prisluhujúci prídu k oltáru v tichosti, poklonia sa a padnú na tvár. Toto gesto vyjadruje pokorenie pozemského človeka, tiež žiaľ a bolesť Cirkvi nad trpkou smrťou Pána Ježiša. V tento deň sa klaniame a vzdávame úctu krížu, na ktorom zomrel Pán Ježiš.
Liturgia Veľkého piatku pozostáva z troch častí: - bohoslužba slova - poklona svätému krížu - sväté prijímanie. Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok, pri poklone kríža.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok


Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok, Cirkev vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína, podal ich apoštolom a prikázal im pokračovať v prinášaní tejto obety.
Preto ju slávime ako pamiatku na umučenie a smrť Pána. Slávime v nej: - pamiatku ustanovenia kňazstva - najsvätejšej Eucharistie - príkaz lásky blížnemu. Hlavnými témami dňa a noci: - umývanie nôh učeníkom - ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri - Ježišova modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade - zajatie Ježiša. Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok, pri poklone Sviatosti.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok