Meno: Heslo:

Jasličková pobožnosť

Na deň Narodenia Pána sme sa cez jasličkovú pobožnosť vybrali s malým Milankom hľadať malého Ježiška. Cez sv.Písmo nás miništrant Martin oboznámil o príchode malého Ježiška a po ceste sme stretli kráľa Herodesa a jeho radcov, pastierov... až sme sa ocitli v Betleheme... No malého Ježiška nemusíme hľadať ďaleko. Je stále blízko a teší sa, keď za Ním prichádzame. Nech aj nás teší Jeho prítomnosť a nájdeme si dosť času pre Neho nielen počas sviatočných dní... Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tým, ktorí pomáhali pri organizácii a príprave tejto jasličkovej pobožnosti.