Meno: Heslo:

Relikvie sv.Cyrila

Vo štvrtok 1. decembra 2011 spišský biskup Mons. Štefan Sečka prijal relikviu sv. Cyrila, ktorá v mesiacoch december a január putovala po spišskej diecéze v rámci programu prípravy na Jubilejný rok 2013, kedy slávime 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V trstenskom dekanáte putovala relikvia v dňoch 19. - 22. januára 2012.
V našej farnosti bola relikvia vo štvrtok 19. januára 2012. V tento deň bol pripravený bohatý duchovný program, ktorý začal rannou svätou omšou o 6.15 a pokračoval možnosťou individuálne si uctiť túto vzácnu relikviu. O 11.00 hod. začala spoločná modlitba posvätného ruženca spojená s úvahami. Slávnostnú svätú omšu napoludnie o 12.00 hod. celebroval ThDr. Gabriel Brendza, PhD., ktorý prednáša cirkevné dejiny v kňazskom seminári v Badíne. Záver svätej omše tvorila eucharistická adorácia ukončená požehnaním. O 15.00 hod. nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a o 16.00 hod. slávnostná svätá omša, ktorú za účasti mnohých veriacich z našej i okolitých farností celebroval generálny vikár spišskej diecézy Prof. Anton Tyrol.
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás!