Meno: Heslo:

Day for you

Samotný názov tejto akcie hovorí o tom, že tento deň bol o nás a pre nás. Dobre vieme, že v tejto dobe nikto nič neurobí bez toho, aby za to nič neočakával, preto si o to viac vážime to, že to naše rehoľné sestričky zorganizovali pre nás, ktorí sa snažíme žiť svoju vieru naplno. Tejto akcie sa zúčastnili aj mladí z farnosti Liesek. Sestričky nám pripravili naozaj zaujímavý program, ktorý nám umožnil aj s neznámymi sa lepšie spoznať a nadviazať nové kontakty a priateľstvá. Tento deň bol pre nás zučastnených určite veľkým prínosom a preto sa aj touto cestou chceme poďakovať sestričkám, ktoré obetovali čas a energiu na to, aby sme si odtiaľ mohli odniesť krásne zážitky. Ďakujeme!