Meno: Heslo:

1. prednáška: Abrahám - otec viery

V rámci ROKU VIERY a roku sv. Cyrila a Metoda máme možnosť v našej farnosti raz v mesiaci prehĺbiť a upevniť našu vieru počas prednášok na biblické témy. Prednášateľom je Doc. František Trstenský. Prvá téma, ktorú sme mali v nedeľu 27.januára 2013, hovorila o Abrahámovi - praotcovi viery. Ďalšia prednáška bude v nedeľu 10. februára.