Meno: Heslo:

Jasličková pobožnosť v Štefanove

Vianočný čas je výnimočný pre všetkých. Rodičia chystajú darčeky, stromček, večeru pre deti. Deti sa už nevedia dočkať, čo im prinesie Ježiško. Ale sú aj takí, ktorým Vianoce viac pripomenú ich osamelosť, smútok – starkí a starké opustení vo svojich bytoch, domoch, v domovoch dôchodcov. A tak naše deti tento rok zavítali do domova dôchodcov. Tam medzi starkými v rozprávaní putovali do Betlehema. Prišli tam spolu so všetkými, ktorých majú radi a ktorí by nemali chýbať pri štedrovečernom stole. Veď nikto by na Vianoce nemal byť sám.