Meno: Heslo:

Slávnosť svätého Mikuláša

Aj do našej farnosti zavítal sv. Mikuláš, ktorý zvlášť odmenil deti, ktoré chodia do kostola a aktívne sa zapújajú do života farnosti. Hoci trošku meškal - prišiel v stredu 10. decembra, ale oplatilo sa čakať.. :) Kiež by sme aj my mali stále otvorené a štedré srdce pre ľudí vôkol seba a všímali si ich potreby, ako sv.Mikuláš!