Meno: Heslo:

Primičná slávnosť

V nedeľu 15. júna sme slávili odpustovú slávnosť Najsvätejšej Trojice a zároveň svoju prvú svätú omšu slúžil Andrej Adamčák, náš Oňo. Pán Boh si z ľudí vyberá muža za svojho pastiera, jeden z tých mála vybraných z Božej vôle je práve Oňo, ktorý v sobotu 14. júna prijal z rúk otca biskupa Štefana Sečku kňazskú vysviacku. Sme vďační za dar kňazstva a posilňujme Oňa na cestách svojimi modlitbami a príhovormi, aby vytrval na ceste kňazstva vo vernosti a obetavej službe. "Nech ťa požehná Pán na cestách, v službe tej kňazskej, dá silu obstáť."