Meno: Heslo:

Sviatosť birmovania 2016Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.
(Lumen gentium, 11)

O sviatosti birmovania
-doc
Základné vedomosti potrebné k prihláseniu na birmovku
-doc
Právne normy podľa CIC 1983 k sviatosti birmovania
-doc
Materiál k štúdiu
-doc
Oznamy pre birmovancov
-php
Otázky a odpovede
-doc